Skatterätt

SkatterättSkatterätt berör ämnen som företags- och personbeskattning. Andra ämnen som kan räknas till skatterätten är koncernbeskattning och fåmansföretagslagstiftning. I skatterätt ingår även beskattningsregler för speciella former av bolag, som förvaltnings- och byggbolag. Till skatterätt kan även beskattning av olika former av juridiska personer (som handelsbolag, stiftelser, idrottsföreningar och andra ideella föreningar) räknas.

Här får du hjälp med skatteplanering, skatter och allt som har med din deklaration att göra. Det finns mycket pengar att tjäna på att planera inför skattedeklarationen. Det finns många advokater och jurister som är specialiserade på skatteplanering och allt som har med skatter att göra. Mer information om detta kommer på hittajurist.se senare. Vi hjälper dig att hitta jurister och skattejurister som hjälper dig med dina skattefrågor.