Civilrätt

CivilrättCivilrätt utgörs av den del av juridiken som inte har med är offentliga rätt. Till offentlig rätt hör processrätt och förvaltningsrätt, men även straffrätt. Skillnaden mellan civilrätt och offentlig rätt brukar definieras som att civilrätten behandlar förhållandet mellan enskilda personer (till vilka också räknas en juridisk person), men där den offentliga rätten behandlar förhållandet mellan enskilda personer och det staten (det allmänna). Gränsen mellan civilrätt och offentlig rätt är numera lite flytande.

Civilrätten är omfattas av mycket. Civilrätten delas in i bland annat obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt (den speciella fastighetsrätten är i huvudsak offentlig rätt), sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Den gemensamma kärnan utgörs av avtals- och skadeståndsrätten, eftersom enskilda träder i ett rättsförhållande till varandra genom att sluta avtal eller genom att utanför avtalsförhållanden skada varandra. I Sverige finns inte all civilrätt samlad i en lag såsom det är i t.ex. Frankrike, utan den är utsprid över många lagar och kompletteras av domstolspraxis, doktrin och allmänna rättsprinciper.

Benämningen civilrätt stammar från det romerska uttrycket ”ius civile” och erinrar om den romerska rättens stora betydelse för den juridiska utvecklingen. En synonym är ordet ”privaträtt” (jfr också engelskans private law; civil law betecknar på engelska en grupp av kontinentaleuropeiska rättsordningar).

En vanlig fråga som gäller civilrätt är vart man skall vända sig om man vill anmäla en myndighet eller en person inom till exempel vården. Svaret är att om det är fråga om ett brott så ska du kontakta polisen för att göra en anmälan. I annat fall ska du, om du vill anmäla Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra myndigheter, vända dig till Justitieombudsmannen. Gäller din anmälan exempelvis en läkare är det till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd du ska skicka din anmälan. Behöver du hjälp kan du kontakta någon av alla de jurister och advokater som är specialiserade på området. Flera av dem annonserar på denna sida.