Advokat rådgivning

På en advokatbyrå kan man få rådgivning av en advokat. Ibland är det gratis, men oftast kostar det en del pengar. Hur mycket rådgivning av en advokat kostar är olika från advokat till advokat. En timmes rådgivning kostar oftast strax över 1 200 kronor. De advokater och jurister som arbetar med rådgivning är oftast mycket duktiga på att ge rådgivning och har breda kunskaper inom det juridiska området, varför en rådgivning med en advokat inte behöver ta särskilt lång tid. Samhället kan hjälpa till med juridisk rådgivning. Advokatbyråer och juridiska byråer kan lämna juridisk hjälp enligt en lag som heter rättshjälpslagen. Advokatbyråerna och dess advokater har dock inte tvång på sig att ge denna rådgivning. Den ekonomiska hjälp du kan få av staten vid rättsliga ting, så som rådgivning, kallas rättshjälp.