Vad är en jurist?

Vad är en jurist?

En jurists uppgift är att analysera och försöka lösa juridiska problem och att tolka lagar och avtal. Det finns flera tänkbara arbetsgivare för en jurist. Hon kan arbeta i domstol, på jurist- eller advokatbyrå, inom kommunal och statlig förvaltning, inom intresseorganisationer, på bank, inom försäkringsbolag eller i industri- och tjänsteföretag. En advokat är i en form av jurist som tillhandahåller advokat rådgivning och andra juridiska tjänster åt företag eller privatpersoner. Advokaten kan biträda sin klient inför en domstol eller en myndighet. I Sverige måste man för att få kalla sig advokat, vara ledamot av Advokatsamfundet.

Man brukar dela upp den juridiken i två huvudområden, nämligen offentlig rätt och civilrätt.

Några exempel på offentlig rätt är:

Folkrätt
Förvaltningsrätt
Processrätt
Skatterätt
Straffrätt

Man kan säga att civilrätt består av de rättsområden där det saken rör privata, eller civila, parter. Inom civilrätten pratar man om de två perspektiven obligationsrätt och sakrätt.

Exempel på civilrättsliga områden är:

Arbetsrätt
Avtalsrätt
Familjerätt
Fastighetsrätt
Fordringsrätt